Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacja związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Potrzeby dzieci w tym okresie mogą być zaspokojone poprzez przyznanie rodzinie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym MOPR.

Zespoły Pracowników Socjalnych - telefony

Mieszkańców Białegostoku, którzy przeżywają kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, czują niepokój, lęk, obniżony nastrój czy obciążenie związane z udzielaniem wsparcia osobom chorym (lekarze, pielęgniarki, inni pracownicy służby zdrowia, wolontariusze itp.) zachęcamy do korzystania z całodobowego, nieodpłatnego wsparcia specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w formie interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego czy socjalnego:

tel. 85 744 50 27  i 85 744 50 28.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zostaje zamknięty dla interesantów od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania.
Nie oznacza to, że Ośrodek przerywa pracę. Kontakt z pracownikami wciąż jest możliwy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Link poniżej kieruje do aktualnych, oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.
Link do kampanii edukacyjnej:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/
ASLogo

Uwaga Wnioskodawcy! Informujemy, że w 2020 r. wnioski
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW.