Od 1 stycznia 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak założyć profil zaufany? Odwiedź stronę: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wnioski, które wpłyną do Ośrodka za pośrednictwem Systemu SOW będą procedowane w dotychczasowej formie (papierowej).