W styczniu 2020 r. w ramach ferii zimowych asystenci z Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zorganizowali dla dzieci z rodzin objętych wsparciem spotkanie, którego celem była aktywizacja ww. rodzin oraz wskazanie rodzicom jak można twórczo wykorzystać recykling ( np. gazety, kartony itp.).

Uczestnicy wspólnie z asystentami tworzyli maski karnawałowe i rekwizyty do wykonania zdjęć w fotobudce oraz wcześniej przygotowanej ramce. W drugiej części spotkania wykonano kule śnieżne z gazet.