Uwaga Wnioskodawcy! Informujemy, że w 2020 r. wnioski
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Za pomocą systemu SOW możliwe będzie załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, podpisanie i złożenie wniosku, podpisanie i rozliczenie umowy dofinansowania. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zachęcamy do uzyskania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie najbliższego naboru wniosków, który rozpocznie się w dniu 1 marca 2020 r. a zakończy w dniu 31 sierpnia 2020 r. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW uzyskają dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku.

Czytaj więcej...