Zarządzenie Nr 1095/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2023
Zarzadzenie_Nr_1095.pdf

Zarządzenie Nr 1105/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022 
Zarzadzenie_1105.pdf

Wszystkie zarządzenia dotyczące zleceń zadań publicznych znajdują się w zakładce Zlecenie zadań publicznych pod Poradnikiem Interesanta