W Zespole ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku odbył się konkurs Bożonarodzeniowy dla rodzin objętych wsparciem asystenta pt. „Łańcuch choinkowy”. Zadaniem rodzin było wykonanie dowolną techniką łańcucha na choinkę.
W konkursie udział wzięło 41 rodzin. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.