Grafika przedstawia flagę Ukrainy po lewej stronie, po prawej stronie tekst: Informacja dla uchodźców z Ukrainy.

Filmy wideo promujące kampanię:

strona MSWiA: