Okres wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni w szczególnych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom ukrainy