W dniu 6 lipca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Karakulach odbył się pochówek Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem.  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1514/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 grudnia 2017 r. pochówek organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Pochówki dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku organizuje w pierwszych dniach każdego kwartału (cztery razy w roku). O terminie ceremonii każdorazowo są informowani rodzice, za pośrednictwem szpitala zgłaszającego. Pogrzebowi dzieci, których życie zgasło przed narodzeniem towarzyszy modlitwa i pokropienie trumienki wodą święconą przez osobę duchowną.

Opis zdjęcia:

  • Zdjęcie 1 - Pochówek dzieci nienarodzonych. Na cmentarzu, przed przygotowaną mogiłą postawiono urnę. Nad nią modli się kapłan i osoby towarzyszące. Wszyscy pod parasolami chroniąc się od deszczu.
  • Zdjęcie 2 - Nagrobek z tabliczką "Dzieci Martwo Urodzone 2022"