Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.