Zarządzenia Nr 54/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16.11.2022 r. (pliki w załączeniu) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

  1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem” (na 2023 r.),
  2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” (na 2023 r.).

 

  1. Zarządzenie nr 54/2022
  2. Zarządzenie nr 54/2022 (dostępne)
  3. Załacznik do Zarządzenia nr 54/2022 (dostępne)