Zarządzenia Nr 55/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.: „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”;

  1. Zarządzenie Nr 55/2022
  2. Zarządzenie Nr 55/2022 (ddostępne)
  3. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2022 (dostępne)