Zarządzenia Nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. pn.:  „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”;

  1. Zarzadzenie Nr 56/2022
  2. Zarządzenie Nr 56/2022 (dostępne)
  3. Załącznik do Zarządzenia nr 56/2022 (dostępne)