Zarządzenia Nr 57/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r. pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.”;

  1. Zarządzenie nr 57/2022
  2. Zarządzenie nr 57/2022 (dostępne)
  3. Załącznik do Zarządzenia nr 57/2022