Zarządzenia Nr 58/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r. pn.: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.”.

  1. Zarządzenie nr 58/2022
  2. Zarządzenie nr 58/2022 (dostępne)
  3. Załącznik do Zarządzenia nr 58/2022 (dostępne)