Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku
ul. Malmeda Icchoka 8
15-440 Białystok

Adres skrytki ePUAP MOPR:   /0jg65p2tjd/SkrytkaESP

 

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

przyjmuje wnioski na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i pozostałe dodatki

(np. elektryczny, węglowy itd.)

Adres skrytki ePUAP DSR:  /0jg65p2tjd/DSR