Od dnia 3 sierpnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18 stopniowo przywraca bezpośrednią obsługę interesantów celem złożenia wniosków. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą począwszy od dnia 29 lipca 2020 r. umawiać się telefonicznie na wizytę w urzędzie celem złożenia wniosków od dnia 3 sierpnia 2020 r.

Od dnia 3 sierpnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18 stopniowo przywraca bezpośrednią obsługę interesantów celem złożenia wniosków o:

  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenie dobry start „300+”,
  • świadczenie wychowawcze „500+” (nie dotyczy wnioskodawców, którzy mają już ustalone prawo do 31.05.2021 r., a ich sytuacja rodzinna nie uległa zmianie),
  • świadczenie „Za życiem”,
  • dodatek mieszkaniowy,
  • dodatek energetyczny,
  • przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą począwszy od dnia 29 lipca 2020 r. umawiać się telefonicznie na wizytę w urzędzie celem złożenia wniosków od dnia 3 sierpnia 2020 r. pod numerami telefonów:  

85 748 98 47 lub 85 733 03 15

Interesanci będą obsługiwani od dnia 3 sierpnia 2020 r. wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Celem szybkiej i sprawnej obsługi interesantów niezbędne jest punktualne przyjście na umówioną wizytę. Ewentualne spóźnienie może spowodować konieczność wydłużonego czasu oczekiwania, a nawet nieprzyjęcie w określonym dniu spóźnionego klienta.

Interesanci, którzy pomimo ustalonej daty i godziny nie będą mogli przyjść do urzędu,  proszeni są o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne na ww. numery telefonów bądź poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klienci, którzy umówią się na złożenie wniosku zobowiązani są z należytą starannością wypełnić wniosek, do wniosku dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów, a oryginały okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Klient po wejściu do budynku jest zobowiązany zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Należy również pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5 m dystansu i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Informujemy, że do urzędu będą wpuszczane tylko osoby umówione, bez osób towarzyszących.

Jednocześnie informujemy, że dla klientów w dalszym ciągu będzie dostępna skrzynka, zlokalizowana w przedsionku budynku, w której można składać wnioski i pozostałą korespondencję, bez konieczności umawiania się na wizytę. Wnioski oraz inną korespondencję będzie można również składać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej takich jak: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Bankowość Elektroniczna, Portal PUE ZUS lub Platforma ePUAP - zakładka E-usługi