Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc lekowa

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Świadczenie wychowawcze 500+

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Świadczenia rodzinne

Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka 

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o zasiłek dla opiekuna

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dodatek mieszkaniowy

Program "Czyste Powietrze"

Dodatek energetyczny

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/tłumacza-przewodnika

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych