Logo Aktywnego Samorządu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I Obszary A, B, C. Także i w 2021 r. wnioski będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Za pomocą systemu SOW możliwe będzie załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, podpisanie i złożenie wniosku, podpisanie i rozliczenie umowy dofinansowania. Wnioski będzie można złożyć elektronicznie (w systemie SOW) oraz w wersji papierowej poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku lub przesłanie drogą pocztową.
Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW. Za złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW można uzyskać dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku.

Czytaj dalej ...

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ogłasza
konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych
miasta Białegostoku
nt.
„Kartka wielkanocna”

Od 01.02.2021 r. rozpoczął działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38.

W dniu wczorajszym dokonano oficjalnego otwarcia Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 9, w którym udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Zbigniew Nikitorowicz, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pan Adam Kurluta, Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku Pan Andrzej Ostrowski, a także Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Pani Małgorzata Urbańska oraz Pani Jolanta Perkowska.

Nowa lokalizacja pozwoliła wprowadzić nowe standardy obsługi klienta. W Zespole Pracowników zorganizowana została sala obsługi Klientów.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.

Kontakt telefoniczny: 85-879-78-00 do nr -17.

Odnośnik do artykułu

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
poszukuje kandydatów na pracowników socjalnych

Odnośnik do artykułu

NOWY PODZIAŁ MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA REJONY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.02.2021 r. obowiązuje nowy podział miasta Białegostoku na rejony obsługiwane przez zespoły pracowników socjalnych. Z tym dniem rozpoczyna działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38 w Białymstoku.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.

Odnośnik do artykułu

Pracownicy socjalni i wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach Programu ,,Wspieraj Seniora” pomagają w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do dnia 31 marca 2021r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie może być większa niż 1 500,00 zł.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, Platformę ePUAP;
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).
Odnośnik do artykułu. Przedstawia łańcuchy choinkowe zrobione przez uczestników

W Zespole ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku odbył się konkurs Bożonarodzeniowy dla rodzin objętych wsparciem asystenta pt. „Łańcuch choinkowy”. Zadaniem rodzin było wykonanie dowolną techniką łańcucha na choinkę.
W konkursie udział wzięło 41 rodzin. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.