Ogłoszenia w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze są publikowane na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku pod adresem:

 

https://bipmopr.um.bialystok.pl