Aktualności

W lutym br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku a Aresztem Śledczym w Białymstoku.

W ramach projektu „Razem zatrzymajmy przemoc” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie październik 2022r. – listopad 2022 r. zorganizował cykl 6 warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury "Niebieskie Karty" (6 grup).