Ważne!Od 1 sierpnia 2019 r. wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Rozwiązanie to nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie. Mianowicie dobry start przysługuje na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność – do ukończenia 24. roku życia.

Ważne informacje

Ważne!Od 1 sierpnia 2019 r. wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Rozwiązanie to nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie. Mianowicie dobry start przysługuje na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność – do ukończenia 24. roku życia.

Ważne! Wniosek o świadczenie „Dobry start” na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych można składać tylko drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2019 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdzie złożyć wniosek papierowy?

Wnioski będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
w  siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18.

Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18.

Wzory są dostępne również pod adresem : Druki do pobrania / Wnioski