Piknik Rodzinny

Zdjęcia zrobione 10.06.2018 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny.

Dzień Babci i Dziadka

8 lutego 2018 r., w Tłusty Czwartek, w Zespole ds. Pieczy Zastępczej odbyło się spotkanie Babć i Dziadków, którzy utworzyli rodziny zastępcze swoim wnukom.