PLANOWANE TERMINY WYPŁAT

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE  01.10.2019 r. -  31.10.2020 r.

MIESIĄC

PRZEKAZ 
POCZTOWY

KONTO BANKOWE / 
KARTA PRZEDPŁACONA

GOTÓWKA 
w kasie MOPR

PAŹDZIERNIK 2019

11.10.2019

23.10.2019

30.10.2019

LISTOPAD 2019

12.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

GRUDZIEŃ 2019

11.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

STYCZEŃ 2020

13.01.2020

23.01.2020

30.01.2020

LUTY 2020

12.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

MARZEC 2020

11.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

KWIECIEŃ 2020

08.04.2020

22.04.2020

29.04.2020

MAJ 2020

12.05.2020

21.05.2020

28.05.2020

CZERWIEC 2020

09.06.2020

22.06.2020

29.06.2020

LIPIEC 2020

13.07.2020

22.07.2020

30.07.2020

SIERPIEŃ 2020

12.08.2020

24.08.2020

28.08.2020

WRZESIEŃ 2020

09.09.2020

23.09.2020

29.09.2020

PAŹDZIERNIK 2020

12.10.2020

22.10.2020

29.10.2020

Jednocześnie Ośrodek zawiadamia, że wypłata świadczeń z decyzji  wydanych po terminie
wskazanym w harmonogramie będzie realizowana w przedostatni dzień roboczy danego miesiąca.