MOPR w Białymstoku od dnia 1 stycznia 2019 r. realizuje Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku.

Program jest adresowany do mieszkańców Białegostoku: - niezdolnych do pracy z tytułu wieku (tj. osób, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.), - osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym, - osób niepełnosprawnych (dzieci, osoby dorosłe).

O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu w przypadku, gdy miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają kwotę 30 zł, natomiast dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1 402 zł, zaś dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 924 zł.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania pomocy  
Pomoc lekowa 2019-2021

Świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało zarówno na pierwsze,  jak  i  jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia.

Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, a chcą wnioskować również na pierwsze dziecko, rodzice Ci składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Ważne!  Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., otrzymamy wypłaty na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.       

Ważne!  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Ważne!  Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych    wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r.  do 31 maja 2022 r. trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

Ważne terminy!  Kiedy będą wypłacone pieniądze?

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
    29 lutego 2020 r.

Ważne!  Wnioski o 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r.,  a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.

Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

  • drogą elektroniczną  (na stronie banku lub przez portal Emp@tia)
  • drogą tradycyjną      (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)

Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

12 czerwca 2016 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku uczestniczył w festynie rodzinnym, który odbył się na Rynku Kościuszki w Białymstoku po VII Marszu dla Życia i Rodziny. Przy stoisku informacyjnym MOPR pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej rozdawali ulotki i plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze, odpowiadali na pytania osób zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej oraz organizowali zabawy dla dzieci. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy, wykonywanie fantazyjnych fryzur, formowanie balonów, „łowienie” ryb i innych morskich stworzeń oraz poszukiwanie zagubionych w piasku przedmiotów. Można było również zagrać w minigolf lub kręgle. Rodziny chętnie fotografowały się przy planszy z bajkowymi postaciami. Uczestnicy zabaw zostali obdarowani przez piękne księżniczki słodyczami i drobnymi upominkami.

W dniu 10.06.2018 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny odbył się piknik rodzinny. Uczestniczyły w nim także rodziny zastępcze naszego miasta. Mimo upału, zarówno młodsi, jak i starsi chętnie brali udział w zabawach i warsztatach.