pefron

      aktsamorz

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 ul. Klepacka 18

15-634Białystok

tel.: 85 654 48 77,  85 743 54 37

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w związku z realizacją w roku 2019 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. przyjmowane są wnioski dotyczące udziału w Module I ww. programu w następujących obszarach:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

• Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,

• Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,

• Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

• Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

• Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

• Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

• Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,

• Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,Obszar

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

• Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

• Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności,

• Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności,

• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się.

 

Z treścią programu można zapoznać się na stronie PFRON:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad/

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu dostępne są na stronie PFRON:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wzory wniosków w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”
w ramach realizowanych w 2019 r. zadań:

Wniosek część I

Osoba pełnoletnia

Dzieci i młodzież do lat 18 oraz osoby pełnoletnie
nieposiadające zdolności do czynności prawnych

 

Wniosek część II

Obszar A Zadanie 1

·       Wniosek cz. II obszar A zadania 1 i 4

·       Załącznik nr 2d - zaśw. lekarskie zad. A1

Obszar A Zadanie 2

·       Wniosek cz. II obszar A zadania 2 i 3

·       Załącznik nr 2e - zaśw. lekarskie zad. A2

Obszar A Zadanie 3

·       Wniosek cz. II obszar A zadania 2 i 3

·       Załącznik nr 2f - zaśw. lekarskie zad. A3 i B4

Obszar A Zadanie 4

·       Wniosek cz. II obszar A zadania 1 i 4

·       Załącznik nr 2g - zaśw. lekarskie zad. A4

Obszar B Zadanie 1

·       Wniosek cz. II obszar B zadania 1- 4

·       Załącznik nr 2a - zaśw. lekarskie zad. B1 - dysfunkcja kończyn górnych

·       Załącznik nr 2b - zaśw. lekarskie zad. B1 i B3 - dysfunkcja wzroku

Obszar B Zadanie 2

·       Wniosek cz. II obszar B zadania 1- 4

Obszar B Zadanie 3

·       Wniosek cz. II obszar B zadania 1- 4

·       Załącznik nr 2b - zaśw. lekarskie zad. B1 i B3 - dysfunkcja wzroku

Obszar B Zadanie 4

·       Wniosek cz. II obszar B zadania 1- 4

·       Załącznik nr 2f - zaśw. lekarskie zad. A3 i B4

Obszar B Zadanie 5

·       Wniosek cz. II obszar B zadanie 5

Obszar C Zadanie 1

·       Wniosek cz. II obszar C zadanie 1

·       Załącznik nr 2i - zaśw. lekarskie zad. C1

Obszar C Zadanie 2

·       Wniosek cz. II obszar C zadanie 2

Obszar C Zadanie 3

·       Wniosek cz. II obszar C zadanie 3

·       Załącznik nr 2c - zaśw. lekarskie zad. C3 i C4

Obszar C Zadanie 4

·       Wniosek cz. II obszar C zadanie 4

·       Załącznik nr 2c - zaśw. lekarskie zad. C3 i C4

Obszar C Zadanie 5

·       Wniosek cz. II obszar C zadanie 5

·       Załącznik nr 2h - zaśw. lekarskie zad. C5