Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania

UWAGA !!!

Od dnia 1 stycznia 2015 r. następuje zmiana godzin pracy MOPR
 • poniedziałek - 8:00 – 17:00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek - 7:30 – 15:30

 


Dziękuję

Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
którzy wsparli dzieło „Szlachetna Paczka”.

Po raz drugi zjednoczyliśmy się we wspólnym zorganizowaniu „Moprowskiej Szlachetnej Paczki”. Nasze zaangażowanie w przygotowanie paczki pozwoliło odpowiedzieć na potrzeby sześcioosobowej rodziny z czworgiem dzieci, gdzie jedno z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Za zebrane pieniądze udało się zapakować do „Paczki” rzeczy z listy potrzeb rodziny takie jak: pralka, odkurzacz, żelazko, mikser, materac na łóżko, poduszki, kołdry, pościel, ręczniki, produkty żywnościowe, środki czystości oraz higieniczne, zabawki oraz słodycze.

„Moprowska Szlachetna Paczka” została dostarczona do domu rodziny przez wolontariusza w dniu 13 grudnia 2014 r. i przysporzyła wiele radości oraz wzruszeń.

Zdzisława Sawicka


O Z D O B Y   B O Ż O N A R O D Z E N I O W E

W miesiącu listopadzie 2014 r. ZAR zorganizował konkurs na „Ozdobę Bożonarodzeniową” dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny MOPR.

więcej ...Staż w Projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami, do dnia 30 listopada 2014r. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8, godz. 7.30 – 15.30.

więcej ...


RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

ZAPRASZAMY NA
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
(wiek 16-19 lat) pt.
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
grudzień 2014 – luty 2015
spotkania raz w tygodniu po 1,5h godziny do uzgodnienia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Włókiennicza 7 Białystok

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacji oraz metody wykorzystania swoich mocnych stron w trudnych sytuacjach. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr:
85-744-50-28 oraz 85-744-50-27 do dnia 30.11.2014


XX MIEJSKI DZIEŃ SENIORA


IX Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych "Dokąd Gwiazda Prowadzi ..."

W dniu 29.01.2015r. o godz. 10.00 rozpocznie się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych
Przegląd przeznaczony jest dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa podlaskiego.
W przeglądzie wzięło udział ok. 200 osób.

Organizator Przeglądu :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Współorganizator :
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Stowarzyszenie na Rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Miejsce Przeglądu :
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, ul. Warszawska 46

Honorowy patronat nad imprezą objął :
Metropolita Białostock ks.Abp prof. Edward Ozorowski
Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski


"Trening Zastępowania Agresji"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizuje w 2014 roku projekt pt. „Bezpieczna Rodzina”.

więcej ...


Staż w Projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami, do dnia 29 sierpnia 2014r. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8, godz. 7.30 – 15.30.

więcej ...>


Moje bezpieczne wakacje

Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach akcji Moje bezpieczne wakacje podjął szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu świadomości związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. Asystenci już od maja 2014r. przeprowadzali w rodzinach rozmowy o właściwym zachowaniu nad wodą, w lesie, w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Inicjowali w rodzinach scenki rodzajowe z dziećmi związane z potencjalnymi zagrożeniami.

więcej ...


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” informuje iż prowadzi rekrutację do projektu.

Priorytet VII – Promocja Integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku oraz osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 18 – 64 lat, zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, pozostających bez zatrudnienia i korzystających
z pomocy społecznej.

Przewidywany termin realizacji działań: sierpień – grudzień 2014r.

Rekrutacja: do 31.07.2014r.

Obszar realizacji projektu: miasto Białystok.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Działania w ramach projektu:

 • Diagnoza społeczno – zawodowa potrzeb (4 godziny – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
  i psychologiem),
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24 godziny),
 • Warsztaty rozwoju osobistego (24 godziny),
 • Grupy wsparcia,
 • Szkolenie i kursy zawodowe:

- Kurs komputerowy z fakturowaniem magazynowym (102 godziny).

- Kurs języka angielskiego (80 godzin).

- Bukieciarz – florysta z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych (110 godzin).

- Administracja i obsługa biur (80 godzin).

- Nielicencjonowany dozór mienia obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie (183 godziny).

- Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej (136 godzin).

- Pracownik gospodarczy (150 godzin).

 • Staże w zakładach pracy (3-miesiące).

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • bilety komunikacji miejskiej na dojazdy na warsztaty, szkolenia i kursy,
 • przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe w trakcie warsztatów, szkoleń i kursów,
 • zasiłki celowe,
 • bezpłatną opiekę dzieciom uczestników projektu,
 • stypendium stażowe.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Biuro projektu – Zespół Funduszy Europejskich, 15-440 Białystok, ul. Malmeda 8, pok. 27, tel. 85 67 83 123


KOMUNIKAT

w sprawie dodatku energetycznego
Od dnia 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W Białymstoku dodatek energetyczny będzie przyznawał i wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych.
W związku z powyższym od dnia 2 stycznia 2014 r. osoby mające ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego (wzór wniosku do pobrania) w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Gen. J. Bema 89D. Do wnioskudołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej MOPR (www.mopr.bialystok.pl) w zakładce świadczenia rodzinne lub pod nr tel.: 85 748 - 98 – 59.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984)

więcej ...


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu

więcej ...


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizator projektu
„Aktywność kluczem do sukcesu” poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem na 3 miesięczny staż absolwentów / absolwentek kursów zawodowych

więcej ...


Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą

VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych
"Po ten kwiat..." - Białystok 2013

W dniu 24.10.2013r. o godz. 10.00 odbył się VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych "Po ten kwiat ...".
Przegląd przeznaczony był dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa podlaskiego.
W przeglądzie wzieło udział ok. 200 osób.

Organizator Przeglądu :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Współorganizator :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku

Miejsce Przeglądu :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/78 w Białymstoku

Honorowy patronat nad imprezą objął :
Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski


Galeria VII Przeglądu Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych

Prace wykonane przez Seniorów, podopiecznych Klubu Seniora
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku -

więcej ...Wyniki badania liczby osób bezdomnych
(w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r.) na terenie Miasta Białegostoku


POMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT n/w placówkom :

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, tel. 85 653 73 56, czynny jest w dni robocze, w godz. :
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Policja tel. 997, z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112
 • Pogotowie Ratunkowe tel. 999
 • Straż Miejska tel. 986
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dni robocze w godz.:
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02
 • Nr 5 – ul. Berlinga 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej ...