Dane teleadresowe

 

Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok – siedziba Ośrodka

 

Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

 

sekretariat

 tel.: 85 678-31-00 faks: 85 678-31-03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Świadczeń Społecznych

tel.: 85-678-31-05, 85-678-31-06, 85-678-31-17, 85-678-31-10

Dział Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego

tel.: 85 678-31-19

Dział Pomocy Instytucjonalnej

tel.: 85 678-31-14

Dział Opieki Nad Dzieckiem

tel.: 85 678-31-28, 85 678-31-29

Dział Kadr i Administracji

tel.: 85 678-31-13

Dział Nadzoru i Kontroli

tel.: 85 678-31-18

Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok

tel.: 85 678-31-21

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.: 85 678-31-23

Dział Informatyki

tel.: 85 678-31-07

Inspektor ochrony danych

tel.: 85 678-31-20

 

Klepacka 18, 15-634 Białystok

 Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

Obsługa klienta:

poniedziałek - 8:00 – 16:45

wtorek - piątek - 7:30 – 15:15

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych:

Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”.

85-748-98-59

Informacja w sprawie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

85-742-29-00

Kancelaria / fax
email

85-748-98-48
fax/85 733-03-18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dłużnik Alimentacyjny

85-748-98-51

Świadczenia Rodzinne

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

85-733-03-12

85-733-03-16

85-733-03-17

85-748-98-50

85-748-98-54

85-733-03-04

85-741-04-90

85-733-03-09

85-733-03-16

Weryfikacja

i nienależnie pobrane świadczenia  

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

 85-748-98-43
85-748-98-44
85-748-98-52
85-733-03-10

Dodatki Mieszkaniowe

dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

85-742-29-20
85-742-29-25

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

tel.: 85 654-48-77, 85 743-54-37

Kasa

tel.: 85-748-98-42

Obsługa klienta:

poniedziałek - piątek  10:00 – 13:00

Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel./faks: 85 744-50-27, 85 744-50-28

Skype:   https://join.skype.com/invite/iPaza0CchVHE

Godziny pracy:

Czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia

  Biała 13/33, 15-434 Białystok

Klub Seniora

tel.: 85 654-48-79

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

tel.: 85 688-63-90, 85 688-63-91

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

tel.: 85 741-04-96, 85-742-04-61

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11 (ds. cudzoziemców i osób bezdomnych)

Bezdomni:  tel.:85-688-63-93, tel./faks: 85-653-73-56
            Sprawy dotyczące skierowań do Domu dla Bezdomnych: tel.: 85-688-63-92

Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, tel./faks: 85-740-60-78

Cudzoziemcy posiadający inne formy pobytu na terenie Polski są obsługiwani w Zespołach Pracowników Socjalnych Nr 1 – 8 wg miejsca zamieszkania w Białymstoku.

 

Zespoły Pracowników Socjalnych

 

ZPS Nr 1

ul. Mieszka I 8c

85 748-20-27

85 748-20-28

85 748-20-57

ZPS Nr 2

ul. Siewna 2

85 653-85-20

85 653-85-21

85 653-85-22

85 675-12-71

85 675-12-72

ZPS Nr 3

ul. Sienkiewicza 53

85 653-86-63

85 653-86-64

85 653-86-65

85 743-54-02

ZPS Nr 4

ul. Radzymińska 16

85 662-88-01

85 662-88-02

85 662-88-09

85 652-69-02

ZPS Nr 5

ul. Gen. Józefa Hallera 8

85 653-23-04

85 653-23-05

85 654-02-05

85 654-02-49

ZPS Nr 6

ul. Gen. Józefa Bema 2

85 742-29-47

85 742-29-67

85 742-29-74

85 747-03-10

85 747-03-83

ZPS Nr 7

ul. Storczykowa 5

85 652-51-78

85 654-69-76

85 654-69-77

85 654-69-78

85 661-03-21

85 661-03-22

ZPS Nr 8

ul. Swobodna 24

85 653-23-02

85 653-23-07

85 653-23-69

85 662-00-77

85 662-00-80

85 662-88-00

ZPS Nr 11

d. s. bezdomnych

(obszar całego miasta)

____________________

d. s cudzoziemców
(obszar całego miasta)

ul. Biała 13/33

85 653-73-56

85 688-63-92

85 688-63-93

___________________

85 688-63-92

85 740-60-78

85 733-08-93