Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone  paliwa gazowe w 2024 r.
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone  paliwa gazowe w 2023 r.
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wnioski o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - Załącznik nr 1
  2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - załącznik dot. większej ilości dzieci - Załącznik nr 2
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych - Załącznik nr 3
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo członka rodziny - Załącznik nr 4
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzebywaniu małżonka lub drugiego rodzica na terytorium RP - Załącznik nr 5
  6. Oświadczenie wnioskodawcy będącego opiekunem tymczasowym - Załącznik nr 6
  7. Oświadczenie dodatkowe (w języku polskim i ukraińskim) - Załącznik nr 7
  8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - Załącznik nr 8
  9. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - Załącznik nr 9

Stypendia i zasiłki szkolne
Pomoc lekowa
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Świadczenia rodzinne

Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka 
Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
Wniosek o zasiłek dla opiekuna
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Dodatek mieszkaniowy
Program "Czyste Powietrze"
Dodatek energetyczny
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/tłumacza-przewodnika
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy