Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-20

Stan dostępności cyfrowej

Strona częściowo internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Administrator witryny czyni sukesywnie starania aby całość dostępnych informacji była dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-20

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Ozorowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 879 77 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 • Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Dariusz Sokołowski. Wnioski
  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 85 879 77 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Malmeda Icchoka 8
  .

Do wejścia do budynku przy ul. Malmeda Icchoka 8 prowadzą schody. Po prawej stronie od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń Ośrodka zlokalizowanych na I i II piętrze budynku osobom z niepełnosprawnością poruszającym się na wózkach.
Przy drzwiach windy jest przycisk przywoławczy i zainstalowana kamera, z której obraz jest odbierany w sekretariacie Ośrodka. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku przed schodami zastosowano fakturowe oznaczenie ostrzegawcze FON a krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów oznaczono pasami w kontrastowym kolorze. Na poręczach schodów zamontowano tabliczki informacyjne w formie dotykowej (alfabet Braille’a). Na drzwiach pomieszczeń, nad klamką, umieszczono tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a).
Wejście oraz piętra budynku zostały oznaczone systemem naprowadzania radiowego YourWay. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej. Bezpośrednio przy budynku, z lewej strony od wejścia, są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, zaś przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Klepacka 18
  .

Budynek jednokondygnacyjny – parterowy, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W głównym wejściu do budynku, jak również we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy oraz bezprogową posadzkę, umożliwiającą swobodne poruszanie osób z niepełnosprawnością na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej. Wejście do budynku zostało oznaczone systemem naprowadzania radiowego YourWay. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Biała 13/33.

Budynek dwukondygnacyjny, w znaczącej części dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia, do budynku od frontu prowadzą 3 schodki przy których z obu stron są poręcze. Z lewej strony schodów znajduje się podjazd dla wózków.
Po wejściu do klatki schodowej po lewej stronie znajduje się winda a na wprost wejście do Klubu Senior +. Drzwi do Klubu otwierają się automatyczne po naciśnięciu przycisku z prawej strony. Obok na ścianie zamontowano plan tyflograficzny Klubu Senior+. Przy wyjściu z Klubu drzwi otwiera się przyciskiem znajdującym się na ścianie z lewej strony wyjścia.
Wszystkie pomieszczenia Klubu są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Jedna z toalet, w pobliżu wejścia, jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na drzwiach pomieszczeń, nad klamką, umieszczono tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a).
Na I piętrze budynku znajdują się Zespół ds. Pieczy Zastępczej oraz Zespół Opieki Nad Dzieckiem. Nie wszystkie pomieszczenia tych Zespołów są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Wejście do budynku oraz plan tyflkograficzny Klubu Senior+ zostały oznaczone systemem naprowadzania radiowego YourWay.
Na parterze od ul. Zamenhofa mieści się Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10 obsługujący cudzoziemców. Do wejścia powadzą schody zlokalizowane na wprost z dwoma stopniami , spocznikiem i kolejnymi czterema stopniami. Z lewej strony wejścia znajduje się podjazd dla wózków z barierkami po obu stronach. Drzwi wejściowe są szerokie, z płaskim progiem. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Jedna z toalet jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Na drzwiach pomieszczeń, nad klamką, umieszczono tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przy budynku MOPR na ul. Zamenhofa, z lewej strony wejścia do Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 10 obsługującego cudzoziemców znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Włókiennicza 7.

Budynek zabytkowy, dwukondygnacyjny, z dwoma wejściami: wejście główne od strony ul. Włókienniczej oraz wejście boczne – od podwórza, zlokalizowane za bramą znajdującą się po lewej stronie od wejścia głównego. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie, bez podjazdu dla wózków; budynek nie posiada też windy. Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku mogą skorzystać z wejścia znajdującego się za bramą. Obok bramy na wysokości 150 cm umieszczony jest domofon. Drzwi od podwórza budynku posiadają odpowiednią szerokość, aby mogła przez nie przejechać osoba na wózku, jednak kolejne drzwi z tego wejścia mają szerokość 70 cm. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Osoba z niepełnosprawnością może wjechać samochodem na teren podwórza, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu prośby o otwarcie bramy (brama automatyczna). Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wejście do budynku zostało oznaczone systemem naprowadzania radiowego YourWay. Toaleta klientów nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. W bliskiej odległości od budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Mieszka I 8C
  .

Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne od ul. Mieszka I, wejście od strony ul. Bolesława Chrobrego z podjazdem dla wózków oraz wejście od ul. Piastowskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Na parterze budynku znajduje się Poradnia Lekarza Rodzinnego, Zespół Środowiskowej Opieki Pielęgniarskiej oraz Pielęgniarska Opieka Długoterminowa. Pomieszczenia użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze oraz na parterze z wejściem od strony Szkoły Podstawowej nr 19, do których prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Na parterze w poradni lekarzy rodzinnych znajduje się winda umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością transport na pierwsze piętro. Toalety dla pracowników i klientów Ośrodka znajdują się na piętrze – nie są one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem od strony ul. Piastowskiej znajduje się parking dla pięciu aut, w tym jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Siewna 2.

Wejście do budynku znajduje się w centralnej części ściany przedniej budynku i jest oznaczone tablicą informacyjną z czerwonym tłem o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku”. Z poziomu chodnika do poziomu wejścia do budynku prowadzą schody (trzy stopnie) wyposażone w podjazd dla wózków o łagodnym spadku z poręczą odpowiednią dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do przedsionka i do korytarza są szerokie i umożliwiają przejechanie wózkiem. Na parterze w korytarzu wywieszona jest duża tablica informacyjna ze wskazaniem numerów pokoi zajmowanych przez poszczególnych najemców budynku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia, które znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek wyposażony jest w ogólnodostępną windę dla osób z niepełnosprawnością. Korytarze na parterze i piętrze są pozbawione progów utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia biurowe przeznaczone do przyjmowania interesantów są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku w przychodni lekarza rodzinnego „Promedica” (informacja o dostępności tej toalety umieszczona jest na drzwiach wejściowych do budynku), wejście do NZOZ „Promedica” znajduje się obok windy. Na parkingu, w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do budynku, wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Sienkiewicza 53.

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Sienkiewicza. Przy schodach do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Wewnątrz budynku przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków. Na piętra prowadzą schody; osoba na wózku może skorzystać z platformy przyschodowej.
W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze. Na parkingu przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Radzymińska 16.

Do części budynku, w której znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody. Obok schodów znajduje się podjazd dla wózków.
W budynku znajduje się winda towarowa dostosowana do potrzeb osób na wózkach, którą można dostać się na I piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia Ośrodka. W drzwiach wejściowych do pokoi zajmowanych przez pracowników Ośrodka nie ma progów. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze na wprost windy. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Generała Józefa Hallera 8.

Do budynku prowadzą 2 wejścia dostępne dla klientów: wejście główne od
ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzą schody oraz drugie wejście od ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzi podjazd dla wózków.
W budynku jest winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze w pobliżu windy. Przy budynku znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Gen. Józefa Bema 2
  .

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Gen. Józefa Bema oraz wejście od strony parkingu za budynkiem. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach przy głównym wejściu znajduje się winda dla wózków. Przy schodach od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na II piętrze. Budynek w środku ma zainstalowaną windę przewozową. Wejścia do pomieszczeń są dostosowane dla wózków, korytarze szerokie. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w piwnicy. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Storczykowa 5.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Storczykowej. Do obu wejść prowadzą schody, przy których znajdują się podjazdy dla wózków. W budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana jest na I piętrze naprzeciwko windy. Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  ul. Swobodna 24.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku. Do wejścia, z którego korzystają pracownicy i klienci Ośrodka, prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Do pokoi zajmowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka może wjechać osoba na wózku. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na pierwszym piętrze nieopodal windy i schodów usytuowana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

 • Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Witosa 38.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia do budynku prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Jest ona obsługiwana przez pracownika ośrodka. Skorzystanie z niej jest możliwe po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest przy platformie na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku. W wejściu do budynku, jak również we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy oraz bezprogową posadzkę, umożliwiającą swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością na wózkach. W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a jak również na sali obsługi na jednym ze stanowisk zainstalowano pętlę indukcyjną. Dostępna jest również toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

W budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Klepackiej 18, ul. Malmeda 8, ul. Białej 13/33 i ul. Włókienniczej 7 w ramach usługi tłumacza języka migowego online są obsługiwane osoby głuche. W pozostałych lokalizacjach MOPR osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny zgłosić taki fakt za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie przy pomocy innych osób pod numerem 85 879 79 50 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w MOPR, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie posiada aplikacji mobilnych.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy