Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ul. Malmeda Icchoka 8

poszukuje kandydatów na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

ds. przeciwdziałania przemocy domowej


Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika socjalnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej należy w szczególności:

 1. świadczenie pracy socjalnej,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, formułowanie opinii w zakresie na zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, społecznościom,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje,
 6. przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej poprzez:
  1. podejmowanie działań interwencyjnych w środowisku zagrożonym przemocą domową lub w którym występuje przemoc,
  2. wszczęcie i realizację procedury „Niebieskie Karty”,
  3. udzielanie osobom zagrożonym/doznającym przemocy kompleksowych informacji w zakresie pomocy,
  4. monitorowanie sytuacji osób zagrożonych/doznających przemocy,
  5. zapewnienie ochrony dziecku w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą domową,
  6. współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym w Mieście Białystok oraz innymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
  7. udział w posiedzeniach grup diagnostyczno-pomocowych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny i współpracę z ich członkami.

Warunki pracy:

 • umowa o pracę na pełny etat na czas określony (z możliwością kontynuacji zatrudnienia),
 • praca jednozmianowa,
 • praca administracyjno-biurowa i praca w terenie.

Benefity:

 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty sportowe, wycieczki pracownicze,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wymagania:
wykształcenie:

 • wyższe (magisterskie lub licencjat) na kierunku praca socjalna lub
 • studia podyplomowe w zakresie metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia i nauki o rodzinie zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2023 r. poz. 901)

CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia i ewentualnych dodatkowych kwalifikacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można składać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8, pokój nr 1 - kancelaria (pierwsze piętro).

Na ewentualne pytania udzielamy odpowiedzi pod numerami telefonów:
85 879 79 68, 85 879 79 72 oraz 85 879 7973.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
ul. Malmeda Icchoka 8

poszukuje kandydatów na stanowisko

PSYCHOLOGA

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Psychologa należy w szczególności:

 • pełnienie dyżurów interwencyjnych zgodnie z harmonogramem,
 • prowadzenie interwencji ambulatoryjnych i telefonicznych,
 • udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej w OIK, a w sytuacjach szczególnych również w miejscu zamieszkania osoby w kryzysie,
 • udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom oraz rodzicom tych dzieci,
 • udzielanie pomocy psychologicznej w sytuacji traum masowych,
 • prowadzenie grup wsparcia i terapeutycznych dla różnych grup osób,
 • podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej,
 • praca z klientami przebywającymi w schronieniu OIK ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
 • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

Warunki pracy:

 • umowa o pracę na pełen etat na czas określony (z możliwością kontynuacji zatrudnienia),
 • równoważny system pracy,
 • praca administracyjno-biurowa.

Benefity:

 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty sportowe, wycieczki pracownicze,

 • dodatek za wieloletnią pracę przysługujący po 5 latach pracy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1% za każdy dalszy rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia i ewentualnych dodatkowych kwalifikacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można składać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8, pokój nr 1 (pierwsze piętro).


Ogłoszenie: Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (dostępne)


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ul. Malmeda Icchoka 8

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. świadczenie pracy socjalnej,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, formułowanie opinii w zakresie na zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, społecznościom,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje.

Warunki pracy:

 1. umowa o pracę na pełny etat na czas określony (z możliwością kontynuacji zatrudnienia),
 2. praca jednozmianowa,
 3. praca administracyjno-biurowa i praca w terenie.

Benefity:

 1. grupowe ubezpieczenie na życie,
 2. świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty sportowe, wycieczki pracownicze,
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania: wykształcenie:

- wyższe (magisterskie lub licencjat) na kierunku praca socjalna lub

- studia podyplomowe w zakresie metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia i nauki o rodzinie zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2023 r. poz. 901)

CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia i ewentualnych dodatkowych kwalifikacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można składać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8, pokój nr 1 - kancelaria (pierwsze piętro).

Na ewentualne pytania udzielamy odpowiedzi pod numerami telefonów:

85 879 79 68, 85 879 79 72 oraz 85 879 7973.


Ogłoszenie: Pracownik Socjalny (dostępne)
Ogłoszenie: Pracownik Socjalny (skan)
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy