Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

BEZPŁATNĄ INFORMACJĄ, PORADĄ I POMOCĄ W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MIESZKAŃCOM BIAŁEGOSTOKU SŁUŻĄ:

 

 1. Pracownia Psychoterapii Integracyjnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,                      

 ul. Storczykowa 5, tel. 85 663 56 76, czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 730 - 2000 ; piątek w godz. 730 - 1500

2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,                                                

ul. Radzymińska 2, tel. 693 637 000

3. Ośrodek Psychoterapii Dorota Bielonko, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień,

ul. Sukienna 11A, tel. 85 740 45 50, czynna poniedziałek i czwartek w godz. 800do 2000; wtorek, środa, piątek w godz. 800 - 1900

4. NZOZ OPTIMA Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Sebastian Zdrójkowski

ul. Kujawska 53/1, tel. 85 733 35 19, czynna poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 1500 - 2000; środa w godz. 900 - 2000

5. NZOZ VIRTUS, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień,

ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1, tel. 85 661 53 33, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1900

6. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii

     ul. Orla 6 B, tel. 85 746 06 23, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1900

7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1) pracownicy socjalni w Zespołach Pracowników Socjalnych Nr 1 - 11:

poniedziałek w godz. 800 do 1700, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 730 do 1530. Kontakty do Zespołów Pracowników Socjalnych w linku KONTAKT

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 879 79 46, 85 8797947, 85 879 79 48 - czynny całą dobę

8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Bema 60/1, pok. 2,3, tel. 85 869 65 60; 85 869 65 61; 85 879 74 14; czynna: poniedziałek w godz. 800 - 1700, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530

9. Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy DDPS - ul. Barszczańska 18, tel. 85 661 94 93, czynna od poniedziałku do soboty w godz. 1000 - 1800

10. Stowarzyszenie „DROGA”:

- „Nasz Dom”, ul. Proletariacka 21, tel. 85 652 47 17,

- Ośrodek „ETAP”, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24

11. KLUBY ABSTYNENTÓW:

1/ BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „KROKUS”

ul. Jagienki 4, tel.85 743 58 43

- dyżur terapeuty uzależnień - w każdy wtorek w godz. 1600 – 1900

- grupy Al-Anon - w poniedziałek i środę w godz. 1800 – 2000
           (Klub zapewnia opiekę nad dziećmi)

- grupa dla ofiar przemocy domowej - w każdy wtorek godz.1730

- dyżur prawnika dla ofiar przemocy domowej: w każdy piątek w godz. 1600 - 1900.

2/ BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „TĘCZA”

ul. Gen. J. Hallera 8, tel.85 662 22 87

- dyżur terapeuty uzależnień - w każdy czwartek w godz.1600 – 1800

- dyżur prawnika dla ofiar przemocy domowej: w każdy wtorek w godz. 1600 - 1800.

3/ STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUB ABSTYNENTÓW „ARKA”

ul. Barszczańska 5 lok. 102 A, tel.85 661 92 62

4/ STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „PRZYMIERZE”

ul. Wieniawskiego 12, tel. 694 409 778

5/ STOWARZYSZENIE RODZIN TRZEŹWOŚCIOWYCH „AZYL”

ul. Mieszka I 8C lok.14, tel. 85 732 11 69

- dyżur terapeuty uzależnień - w każdą środę w godz. 1700-1800

6/ STOWARZYSZENIE „TABOR” - Białystok, ul. Składowa 7, tel. 85 742 82 23

 

12. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych

- ul. Warszawska 47, tel. 781 001 071, czynny: poniedziałek oraz środa w godz. 1510- 1810

 13. Punkt Informacyjny AA

- ul. Pietkiewicza 8B, tel. 85 664 17 70, czynny: wtorek, czwartek, niedziela w godz. 1700 - 2100

14.     Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia – 800 199 990, czynny w godz. 1600 - 2100

15.     Telefon Zaufania - 19288, czynny codziennie w godz. 1800 - 0400

16.     Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - tel. 800 120 002

17.     Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 226, czynny całą dobę

18.     Rzecznik Praw Obywatelskich - tel. 22 55 17 760, 22 55 17 811

19.     Biuro Rzecznika Praw Dziecka - 22 696 55 50

 

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy