Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами


pefron

     

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Klepacka 18

15-634 Białystok

tel. 85 654 48 77,  85 743 54 37

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w związku z realizacją programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjmuje wnioski o świadczenia w ramach Modułu I programu.
Pomoc finansowa w ramach Modułu I programu udzielana jest formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pomoc finansowa dotyczy wyłącznie tych wyrobów medycznych, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy/beneficjenta w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (czyli tych wyrobów, które nie są finansowane w 100% przez NFZ).
O świadczenia mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością przebywający w Białymstoku w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, spełniający łącznie następujące warunki:
  1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.
Do pobrania:
Wniosek w języku polskim wraz z załącznikami:
  1. kopią dokumentu potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności, wydanego w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku oświadczeniem o jego posiadaniu (oświadczeniem opiekuna – w przypadku osób małoletnich),
  2. kopią dowodu zakupu lub naprawy wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia,
  3. kopią zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny albo naprawę wyrobu medycznego z potwierdzeniem uprawnienia do refundacji w ramach NFZ,
należy złożyć w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dostępne są na stronie PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy