Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

W ramach projektu „Razem zatrzymajmy przemoc” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie październik 2022r. – listopad 2022 r. zorganizował cykl 6 warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury "Niebieskie Karty" (6 grup).

Odbiorcami projektu byli przedstawiciele z białostockich placówek oświatowych (tj. szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Miasta Białegostoku), Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Ireny Białówny oraz Ośrodka Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Eureka.

W warsztatach uczestniczyły 72 osoby.  

Odbiorcami projektu byli przedstawiciele z białostockich placówek oświatowych (tj. szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Miasta Białegostoku), Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Ireny Białówny oraz Ośrodka Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Eureka.

W warsztatach uczestniczyły 72 osoby.

Tematyka warsztatów:

  • „Przemoc w rodzinie – w czym się przejawia i jak ją rozpoznać”
  • Najważniejsze regulacje prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Schemat działań interwencyjnych w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
    Praktyczne wypełnianie formularza „Niebieska Karta - A”.

Wiedzą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dzielili się:

  • Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  • Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizujący procedury „Niebieskie Karty”
  • Pracownik Działu Nadzoru i Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego  

Celem warsztatów edukacyjnych było poszerzenie wiedzy nt. przemocy domowej, otrzymanie praktycznych wskazówek rozpoznawania symptomów przemocy wobec dzieci. Specjaliści prowadzący warsztaty dzielili się swoim doświadczeniem w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Przekazali również praktyczną wiedzę na temat wszczynania procedury „Niebieskie Karty” (uczestnicy nabyli umiejętność praktycznego wypełniania formularza „Niebieska Karta – A”), przedstawili najważniejsze regulacje prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz schemat działań interwencyjnych w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Zdjęcie nr 1: Wnętrze sali szkoleniowej. Wokół stołu siedzą uczestnicy warsztatów. Przodem do obiektywu stoi osoba prowadząca spotkanie – zajmuje centralne miejsce przy stole

Zdjęcie nr 2: Wnętrze sali szkoleniowej. Przy stole siedzą uczestnicy warsztatów i prowadząca zajęcia kobieta. Obok niej leży laptop. Na wiszącym za prowadzącą ekranie wyświetlana jest prezentacja.

 

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy