GDZIE SZUKAĆ POMOCY W BIAŁYMSTOKU
GDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZNIE W BIAŁYMSTOKU,
ul. Icchoka Malmeda 8, w tym:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR, ul. Włókiennicza 7,  tel. 85 879 79 46, 85 879 79 47, 85 879 79 48:

 • czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • świadczy nieodpłatne porady psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i prawne
 • prowadzi terapie indywidualne, rodzinne,
 • grupy wsparcia i socjoterapeutyczne oraz zajęcia korekcyjno – edukacyjne
 • zapewnia schronienie kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu

 Zespoły Pracowników Socjalnych MOPR (pn. 8:00 – 17:00; wt. – pt. 7:30 – 15:30)

Adresy i telefony do Zespołów Pracowników Socjalnych Nr 1-9, 11 w zakładce: Kontakty

POLICJA – telefony alarmowe 112 lub 997

 • Komisariat I Policji – ul. Waryńskiego 8 – tel. dyżurny 85 6703211 
 • Komisariat II Policji – ul. Warszawska 65 – tel. dyżurny 85 6703222
 • Komisariat III Policji – ul. Wrocławska 51a – tel. dyżurny 85 6703233
 • Komisariat IV Policji – ul. Słowackiego 1 – tel. dyżurny 85 6703244

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bema 60/1 pok. 2 i 3,
tel. 85 869 6560, 85 8696561
czynna: pn., śr., czw., pt.: 730 – 1530; wt.: 8:00 – 16:00

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
ul. Orla 6b
tel. 85 7460623

Rodziny doświadczające przemocy, z problemem alkoholowym, uzależnieniem, mogą zwrócić się o pomoc do Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii – MOKiT, działającego w strukturach Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
Oddział Białostocki
ul. Wincentego Witosa 15b lok. 12
tel. 85 6510447

Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów.
 2. „Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białegostoku.
 3. Prowadzenie mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy ul. Pietkiewicza 1
tel. 85 8110612

 1. Poradnictwo psychologiczne – środa w godzinach od 1500 do 1900, czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00
 2. Poradnictwo prawne – czwartek w godzinach od 16:00 do 20:00
 3. Mediacje rodzinne/psychoterapia – czwartek w godzinach od 10:00 do 13:00

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom ,,Szansa’’
Poradnia Rodzinna przy ul. Magnoliowej 4

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00
Zapisy i informacje telefoniczne w godzinach 8:00 – 16:00 pod nr tel. 85 6630141

Dyżury prowadzone przez pedagoga, profilaktyka uzależnień, specjalistę ds. przemocy w rodzinie.

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven
Punkt specjalistycznego poradnictwa
ul. Boruty 19
Umawianie porad pod nr tel. 85 6763303

Porady prawne, rodzinne i psychologiczne świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00