WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ?

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

ZAREAGUJ…

POMÓŻ…

ZGŁOŚ:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18 (wejście E), tel. 85 879 79 40, 85 879 79 41, 85 879 79 42, 85 879 79 43, 85 879 79 44, 85 879 79 45.
 • Pomoc świadczona osobom w kryzysie bezdomności przez Zespół to m.in.:
 • Praca socjalna, w tym realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności
 • Przyznawanie pieniężnych i niepieniężnych form pomocy, w tym kierowanie do schroniska
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby gmin ostatniego miejsca zameldowania osób bezdomnych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, szpitalami i innymi podmiotami na rzecz poprawy funkcjonowania osób bezdomnych
Policji tel. 997
Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999
Straży Miejskiej tel. 986
Wybierz numer alarmowy tel. 112

lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR:

Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C  tel. 85 748 20 28
Nr 2 – ul. Siewna 2 tel. 85 675 12 72
Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 tel. 85 653 86 64
Nr 4 – ul. Radzymińska 16 tel. 85 652 69 02
Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 tel  85 653 23 04
Nr 6 – ul. Bema 2 tel. 85 747 03 83
Nr 7 – ul. Storczykowa 5 tel  85 654 69 78
Nr 8 – ul. Swobodna 24 tel. 85 653 23 69
Nr 9 – ul. Witosa 38 tel. 85 879 78 00

(Zespoły czynne są w poniedziałek: 8 – 17, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7-15)

                   Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych    800 444 989 

 

OFERTA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

       Osoba bezdomna potrzebująca wsparcia zgłasza się do:

Osoba bezdomna potrzebująca wsparcia może zgłosić się do:

 • Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Klepacka 18 (wejście E),
 • tel. 85 879 79 40, 85 879 79 41, 85 879 79 42, 85 879 79 43, 85 879 79 44, 85 879 79 45.
 • MOPR, ul. Malmeda 8, pokój nr 1, tel. 85 678 31 19 - udzielanie informacji o zasadach przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne

a także do następujących placówek:

NOCLEGOWNIA MĘŻCZYZN Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji
Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 675 09 06 lub 664 762 880

 • Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 • Noclegownia całodobowa zapewnia 2 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 • Noclegownia doraźna czynna jest w godz. 1800 – 800, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo - 30 miejsc (osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godz. 2130)

Formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju

 

NOCLEGOWNIA KOBIET Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji
Białostockiej ul. Raginisa 55, tel. 85 675 09 50 lub 664 762 880

 • Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 • Placówka czynna w godz. 1800 – 800, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo (bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 2130)

Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy

 

OGRZEWALNIA DLA OSÓB  BEZDOMNYCH Caritas Archidiecezji
Białostockiej, ul. Kolejowa26 a, tel. 664 762 880

 • Ogrzewalnia - do dyspozycji osób korzystających udostępnia się:

- 30 miejsc siedzących (z możliwością zwiększenia do 50)

- toalety

- łaźnię, w której można dokonać niezbędne czynności higieniczne oraz przebrać się

 • Schronienie w ogrzewalni znaleźć mogą osoby zdolne do samoobsługi

Działa siedem dni w tygodniu, cały rok i  całodobowo

 

OGRZEWALNIA – NOCLEGOWANIA – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
Stowarzyszenie  „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 76,
tel. 500 191 198 lub 85 674 87 17 lub 881 321 900

 • Świetlica (7:00-19:00) i Ogrzewalnia dla mężczyzn i kobiet (19:00-7:00) - 30 miejsc (z możliwością zwiększenia do 50)
 • Posiłki: śniadanie 730, kolacja 17:00 – tylko dla korzystających z ogrzewalni i noclegowni
 • Możliwość korzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży
 • Noclegownia całodobowa dla kobiet i mężczyzn – 20 miejsc noclegowych

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 30 miejsc, w tym 8 miejsc dla osób niewymagających usług opiekuńczych; skierowanie na podstawie decyzji MOPR

 

NOCLEGOWNIA FUNDACJI DIALOG, ul. Kolejowa 26 A, 15-701 Białystok
tel. 85 742 40 90 lub 608 869 171

 • Fundacja prowadzi całodobową Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla osób:

- bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, mężczyzn i kobiet

- bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców

 • Przy Noclegowni funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, które zapewnia zatrudnienie socjalne, wsparcie instruktorów, pomoc specjalistów: pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego

W Noclegowni można otrzymać żywność, skorzystać z pralni, sanitariatów, kąpieli i  przygotować gorący posiłek

 

NOCLEGOWNIA  OŚRODEK READAPTACJI dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku,
Świętojańska 2 A, tel. 85 732 24 12 lub 602 577 424

 • Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 • Przyjęcie do placówki (w godz. 900 – 1700) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia 600 – 2200
 • Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 • Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 • Pomoc pedagogiczna i socjalna: poniedziałek - piątek w godz. 800 – 1800, terapeuty uzależnień: środa w godz.1530 – 1700 , dyżury kuratorów zawodowych 1700 – 2000; opiekuna osoby bezdomnej w godz. 2200 – 600 (wolontariusz) oraz 600 – 2200

Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 , w tym gorące posiłki w godz. 1300 – 1400

 

 Centrum Pomocy „Samarytanin” ul. Kolejowa 26A, tel. 85 722 25 21

 • Wydawanie paczek żywnościowych: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 1000 – 1500; wydawanie odzieży: wtorek, środa, czwartek w godz. 1000 – 1500

 

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91

 • Wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 900 – 1100  

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS”
w Białymstoku, ul. Warszawska 47, tel.  781 001 071

 • Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie IX - IV, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 40 osób)
 • Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 1510 – 1810 (dyżur terapeuty uzależnień)
 • Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1400, pralnia czynna w środy w godz. 900 – 1400
 • Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400 (w świetlicy może przebywać 40 osób)

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 741 28 82

 • Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godz. 1200 – 1400
 • Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godz. 1200 – 1400

 

Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50,
tel. 85 732 01 34 lub 790 671 995

 • Centrum Streetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godz. 900 – 1300
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania
 • Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień – poniedziałek w godz. 900 – 1300, czwartek w godz. 900 – 1300
 • Porady prawne - wtorek w godz. 900 – 1300

ulotka do pobrania