2020

Na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty: w dniu 30.07.2020 r. oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w dniu 31.07.2020 r. oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy i Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

  1. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Do odczytu PDF)
  2. Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Skan PDF)
  3. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy (Do odczytu PDF)
  4. Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy (Skan PDF)
  5. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Do odczytu PDF)
  6. Oferta Fundacji Instytut Białowieski (Skan PDF)
  7. Informacja dotycząca wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (DOCX)
  8. Informacja dotycząca wyboru ofert na zadanie z pomocy społecznej (Skan PDF)

 

2019

„Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”
ZARZĄDZENIA NR 25/2019 Z DNIA 27.06.2019 R.
Zarządzenia Nr 620/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku pn.: „Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”

 

„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 15.11.2019 r.
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 15.11.2019 r.  
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

 „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 44/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 44/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1095-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

 „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 46/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Zarządzenie Nr 1096-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdfsystemu pieczy zastępczej w 2020 r.pdf

 

1. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.
2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”.
Zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.
Załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 z dnia 19.11.2019 r.  
Zarządzenie Nr 1097-19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.12.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.pdf2020 r.pdf